Loading...

Shiawase-sô no Okojo-san: Episode Kagaku-kun, dai ni no chôsen/Okojo vs Mecha Okojo Music & List of Songs

Kagaku-kun, dai ni no chôsen/Okojo vs Mecha Okojo Soundtrack
Release date: 11 June 2002
Genres: Comedy, Animation
Music By : Masamichi Amano