Loading...

Ma si vene stasera by Alessio heard on Gomorrah movie

Ma si vene stasera lyrics

Tu lo ami da morire
e stai mal comm a cchè
iss nun s mport e nient
pchè nun è pazz e te
fors chest l'hai capit
ma chill è cchiù fort e te
e torn a perder.

Reed full lyrics