Loading...

Govinda by Kula Shaker heard on Rogue Trader movie

Govinda lyrics

Govinda Jaya Jaya,
Gopala Jaya Jaya
Radha-ramanahari
Govinda Jaya Jaya

Govinda Jaya Jaya,
Gopala Jaya Jaya
Radha-ramanahari
Govinda Jaya Jaya

Govinda ram janakhada,
Gopala

Govinda Jaya Jaya,
Gopala Jaya Jaya
Radha-ramanahari
Govinda Jaya Jaya

Govinda
Reed full lyrics