Loading...

Lani Mercado (Ma. Jesusa Victoria Hernandez)

Search on Amazon

Biography

Lani Mercado was born as Ma. Jesusa Victoria Hernandez. She is an actress and producer, known for Amaya (2011), My Other Woman (1990) and Bukas luluhod ang mga tala (1984). She is married to Ramon 'Bong' Revilla Jr.. Read more...

Actor

1
Character: Marcela de la Cruz

Zorro 2009

1
Character: Marita Romualdez

All My Life 2009

1
Character: Nanay Ising

Darna 2005

2
0
Character: Tina Roxas

SCQ Reload Ok Ako! 2004

3
1
3
Character: Itim na Diwata

Mga kwento ni Lola Basyang 1985

4
1
0
0
0
0
Character: Dal'lang

Buntis si Dal 'lang 0

0
Character: Dal'lang

Nanganak na si Dal 'lang 0

0
0
Character: Dal'lang

Episode #1.4 0

0
Character: Dal'lang

Ang pag-eensayo ni Amaya 0

0
Character: Dal'lang

Ligtas si Amaya 0

0
Character: Dal'lang

Malaki na si Amaya 0

0
Character: Dal'lang

Buhay pa si Dal'lang! 0

0
0
Character: Dal'lang

Ang bagong mundo ni Amaya 0

0
Character: Dal'lang

Ang muling pagtatagpo 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.15 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.16 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.17 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.18 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.19 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.20 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.21 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.22 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.23 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.24 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.25 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.26 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.27 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.28 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.29 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.30 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.31 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.32 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.33 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.34 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.35 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.36 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.37 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.38 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.39 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.40 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.41 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.42 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.43 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.44 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.45 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.46 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.47 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.48 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.49 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.50 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.51 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.52 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.53 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.54 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.55 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.56 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.57 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.58 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.59 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.60 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.61 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.62 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.63 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.64 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.65 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.66 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.67 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.68 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.69 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.70 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.71 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.72 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.73 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.74 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.75 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.76 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.77 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.78 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.79 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.80 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.81 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.82 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.83 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.84 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.85 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.86 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.87 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.88 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.89 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.90 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.91 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.92 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.93 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.94 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.95 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.96 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.97 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.98 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.99 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.100 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.101 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.102 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.103 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.104 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.105 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.106 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.107 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.108 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.109 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.110 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.111 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.112 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.113 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.114 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.115 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.116 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.117 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.118 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.119 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.120 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.121 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.122 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.123 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.124 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.125 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.126 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.127 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.128 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.129 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.130 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.131 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.132 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.133 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.134 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.135 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.136 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.137 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.138 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.139 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.140 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.141 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.142 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.143 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.144 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.145 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.146 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.147 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.148 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.149 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.150 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.151 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.152 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.153 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.154 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.155 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.156 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.157 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.158 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.159 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.160 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.161 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.162 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.163 0

0
Character: Dal'lang

Episode #1.164 0

0
Character: Dal'lang

Ang pagwawakas 0

0
Character: Olivia

Agos 0

0