Loading...

Ivonni Maltezou

Search on Amazon

Biography

Ivonni Maltezou is an actress, known for Tha to metanioseis (2002), Iagouaros (1994) and Hrysa koritsia (2008). She is married to Lakis Papastathis. Read more...

Actor

Character: Maria Hristoforidi

Safe Sex 1999

7
Character: Filio Kallimanopoulou

Iagouaros 1994

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
Character: Aspasia Papaspyropoulou

Episode #1.1 0

3
Character: Aspasia Papaspyropoulou

Episode #1.2 0

0
Character: Aspasia Papaspyropoulou

Episode #1.3 0

0
Character: Aspasia Papaspyropoulou

Episode #1.4 0

1
Character: Aspasia Papaspyropoulou

Episode #1.5 0

0
Character: Aspasia Papaspyropoulou

Episode #1.6 0

0
Character: Aspasia Papaspyropoulou

Episode #1.7 0

0
Character: Aspasia Papaspyropoulou

Episode #1.8 0

0
Character: Aspasia Papaspyropoulou

Episode #1.9 0

0
Character: Aspasia Papaspyropoulou

Episode #1.10 0

0
Character: Aspasia Papaspyropoulou

Episode #1.11 0

0
Character: Aspasia Papaspyropoulou

Episode #1.12 0

0
Character: Aspasia Papaspyropoulou

Episode #1.13 0

1
Character: Aspasia Papaspyropoulou

Episode #1.14 0

0
Character: Aspasia Papaspyropoulou

Episode #1.15 0

0
Character: Aspasia Papaspyropoulou

Episode #1.16 0

1
Character: Aspasia Papaspyropoulou

Episode #1.17 0

0
0
Character: Vera Bezentakou

Episode #1.1 0

0
Character: Vera Bezentakou

Episode #1.2 0

0
Character: Vera Bezentakou

Episode #1.3 0

1
Character: Vera Bezentakou

Episode #1.4 0

1
Character: Vera Bezentakou

Episode #1.5 0

0
Character: Vera Bezentakou

Episode #1.6 0

2
Character: Vera Bezentakou

Episode #1.7 0

0
Character: Vera Bezentakou

Episode #1.8 0

0
Character: Vera Bezentakou

Episode #1.9 0

0
Character: Vera Bezentakou

Episode #1.10 0

3
Character: Vera Bezentakou

Episode #1.11 0

2
Character: Vera Bezentakou

Episode #1.12 0

2
Character: Vera Bezentakou

Episode #1.13 0

1
Character: Vera Bezentakou

Episode #1.14 0

2
Character: Vera Bezentakou

Episode #1.15 0

1
Character: Vera Bezentakou

Episode #1.16 0

2
Character: Vera Bezentakou

Episode #1.17 0

2
Character: Vera Bezentakou

Episode #1.18 0

0