Loading...

Doze Niu

Photos with Doze Niu

Search on Amazon

Biography

Taiwan
Doze Niu was born in 1966 in Taiwan. He is an actor and director, known for Báng-kah (2010), Qing fei de yi zhi sheng cun zhi dao (2007) and Love (2012). Read more...

Actor

Character: Lu Ping

Ai 2012

0
Character: Cyclist friend

Kora 2011

0
0
0
28
Character: Shiao Pi

Xiao Bi de gu shi 1983

0
0
0
0
0
Character: Lee Yi-Lung

Story 2 - Loving Windy Dust 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 2 - Loving Windy Dust 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 2 - Loving Windy Dust 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 2 - Loving Windy Dust 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 3 - Love Letter 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 3 - Love Letter 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 3 - Love Letter 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 3 - Love Letter 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 4 - Graduate 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 4 - Graduate 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 4 - Graduate 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 4 - Graduate 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 4 - Graduate 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 4 - Graduate 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 5 - Fatal Attraction 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 5 - Fatal Attraction 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 5 - Fatal Attraction 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 5 - Fatal Attraction 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 5 - Fatal Attraction 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 5 - Fatal Attraction 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 6 - Kramer vs. Kramer 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 6 - Kramer vs. Kramer 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 6 - Kramer vs. Kramer 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 6 - Kramer vs. Kramer 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 6 - Kramer vs. Kramer 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 6 - Kramer vs. Kramer 0

0

Directing

Character: Lu Ping

Ai 2012

0
0
0
0
0
0
0
Character: Lee Yi-Lung

Story 2 - Loving Windy Dust 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 2 - Loving Windy Dust 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 2 - Loving Windy Dust 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 2 - Loving Windy Dust 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 3 - Love Letter 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 3 - Love Letter 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 3 - Love Letter 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 3 - Love Letter 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 4 - Graduate 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 4 - Graduate 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 4 - Graduate 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 4 - Graduate 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 4 - Graduate 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 4 - Graduate 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 5 - Fatal Attraction 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 5 - Fatal Attraction 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 5 - Fatal Attraction 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 5 - Fatal Attraction 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 5 - Fatal Attraction 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 5 - Fatal Attraction 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 6 - Kramer vs. Kramer 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 6 - Kramer vs. Kramer 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 6 - Kramer vs. Kramer 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 6 - Kramer vs. Kramer 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 6 - Kramer vs. Kramer 0

0
Character: Lee Yi-Lung

Story 6 - Kramer vs. Kramer 0

0

Writing